Usługi
dodatkowe

Aktualności

08.03.2019 - Specjalnie na Grudziądzki Bieg Kobiet 2019 przygotowaliśmy Vouchery, przy pomocy których można zrabatować oferowane przez nas usługi. Regulamin znajdziecie poniżej.
Zobacz regulamin >>

 

03.01.2019 - Stosownie do art. 60a ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne zawiadamiamy Państwa, iż z dniem 31 grudnia 2018 roku nastąpiło przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "GECKONET" Barbara Janikowska, w spółkę GECKONET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...)
Czytaj całość >>

 
 

12.12.2018 - Szanowni Państwo,
w wyniku wejścia w życie ustawy z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw konieczne jest wprowadzenie zmian do regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Z uwagi na treść art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne zmiany publikujemy na naszej stronie internetowej.
Regulamin w nowej wersji obowiązuje od 12 grudnia 2018 roku we wszystkich umowach zawartych począwszy od tej daty. (...)
Czytaj całość >>

 
 

30.03.2017 - Dla większości 1 kwietnia to czas żartów primaaprilisowych, my zaś całkiem poważnie właśnie tego dnia dodajemy do naszej oferty Internetu w technologii radiowej dwa pakiety premium: 50 Mbit/s i 100 Mbit/s. Ten pierwszy dostępny w cenie od 89zł miesięcznie, ten drugi oferowany już za 99zł miesięcznie.

Pakiety wysokich prędkości są obecnie dostępne w wybranych lokalizacjach w zasięgu całej naszej sieci. Ich dostępność jest uzależniona od wielu czynników, w tym od infrastruktury w danym miejscu i odległości od nadajnika. Jeżeli chcesz się dowiedzieć czy możesz korzystać z prędkości 50 Mbit/s lub 100 Mbit/s skontaktuj się z nami.

 
 

16.02.2017 - Szanowni Państwo, w wyniku wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (dalej Rozporządzenie) oraz wejścia w życie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823; dalej Ustawa), konieczne jest wprowadzenie zmian do obowiązującego Państwa wzorca regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.
Czytaj całość >>