Usługi
dodatkowe

Aktualności

19.01.2021 - Szanowni Państwo! W związku z ostatnimi nowelizacjami przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta wprowadzamy zmiany do łączących nas z Państwem umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Zmiany dotyczą umów konsumenckich. Zmiany nie mają wpływu na wysokość cen oraz świadczone przez nas usługi, lecz przyznają Państwu dodatkowe uprawnienia. (...)
Czytaj całość >>

 
 

08.03.2019 - Specjalnie na Grudziądzki Bieg Kobiet 2019 przygotowaliśmy Vouchery, przy pomocy których można zrabatować oferowane przez nas usługi. Regulamin znajdziecie poniżej.
Zobacz regulamin >>

 
 

03.01.2019 - Stosownie do art. 60a ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne zawiadamiamy Państwa, iż z dniem 31 grudnia 2018 roku nastąpiło przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "GECKONET" Barbara Janikowska, w spółkę GECKONET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...)
Czytaj całość >>

 
 

12.12.2018 - Szanowni Państwo,
w wyniku wejścia w życie ustawy z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw konieczne jest wprowadzenie zmian do regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Z uwagi na treść art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne zmiany publikujemy na naszej stronie internetowej.
Regulamin w nowej wersji obowiązuje od 12 grudnia 2018 roku we wszystkich umowach zawartych począwszy od tej daty. (...)
Czytaj całość >>

 
 

30.03.2017 - Dla większości 1 kwietnia to czas żartów primaaprilisowych, my zaś całkiem poważnie właśnie tego dnia dodajemy do naszej oferty Internetu w technologii radiowej dwa pakiety premium: 50 Mbit/s i 100 Mbit/s. Ten pierwszy dostępny w cenie od 89zł miesięcznie, ten drugi oferowany już za 99zł miesięcznie.

Pakiety wysokich prędkości są obecnie dostępne w wybranych lokalizacjach w zasięgu całej naszej sieci. Ich dostępność jest uzależniona od wielu czynników, w tym od infrastruktury w danym miejscu i odległości od nadajnika. Jeżeli chcesz się dowiedzieć czy możesz korzystać z prędkości 50 Mbit/s lub 100 Mbit/s skontaktuj się z nami.

 
 

16.02.2017 - Szanowni Państwo, w wyniku wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (dalej Rozporządzenie) oraz wejścia w życie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823; dalej Ustawa), konieczne jest wprowadzenie zmian do obowiązującego Państwa wzorca regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.
Czytaj całość >>