Zagrożenia DDoS: analiza, obrona przed atakami i strategie zapobiegawcze

17 kwietnia 2024

Bezpieczeństwo informacji i dostępność usług internetowych stały się kluczowymi filarami naszej prywatności oraz stabilności biznesowej. W tym kontekście ataki DDoS (Distributed Denial of Service) są jedną z najbardziej destrukcyjnych form cyberprzestępczości – potrafią paraliżować nie tylko domowy Internet, wpływają również na działanie firm, rządów i organizacji non-profit. Przez ostatnie dekady ataki DDoS ewoluowały, stając się bardziej złożonymi i trudniejszymi do neutralizacji. Zrozumienie ich mechanizmu jest kluczowe dla każdego, kto funkcjonuje w dzisiejszym Internecie, dlatego też postanowiliśmy przybliżyć Wam ten temat.

Definicja DDoS: co to jest atak DDoS?

Atak DDoS (ang. distributed denial of service, rozproszona odmowa usługi) to rodzaj cyberataku, w którym wiele zainfekowanych hostów internetowych, nazywanych botami, jest używanych do celowego przeciążenia systemu lub sieci celu. Typowo, boty te są częścią większej sieci zwanej botnetem, kontrolowanej przez atakującego. Botnet może składać się z tysięcy, a nawet milionów zainfekowanych komputerów, które mogą być rozmieszczone na całym świecie.

Atak DDoS polega na wysyłaniu ogromnych ilości fałszywego ruchu sieciowego do ofiary, na co składają się fałszywe żądania do serwerów, przeciążanie portów i interfejsów sieciowych. W efekcie ataku nadmierny ruch znacząco spowalnia prędkość serwera lub całkowicie blokuje do niego wejście, uniemożliwiając zwykłym użytkownikom dostęp do kluczowych usług i aplikacji. Skutki takiego ataku mogą być druzgocące: często prowadzą do strat finansowych, uszczerbku na reputacji, a także długotrwałych przerw w dostawie usług.

Krótkie wprowadzenie do historii ataków DDoS

Ataki DDoS nie są nowością w świecie Internetu; ich początki można śledzić od lat 90. XX wieku. Pierwsze incydenty były stosunkowo proste w swojej konstrukcji i realizacji. Jednym z pierwszych szeroko znanych ataków DDoS był atak na uniwersytet Minnesota z 22 lipca 1999 roku. Tego dnia 114 komputerów zainfekowanych skryptem Trin00 zalało serwer uniwersytetu ogromną ilością ruchu sieciowego, wyłączając go z użytku na dwa dni.

Od tamtego czasu ataki DDoS stały się bardziej destrukcyjne i wyrafinowane. Wzrost liczby urządzeń podłączonych do Internetu, takich jak smartfony i urządzenia IoT, dał cyberprzestępcom większe pole do popisu i skomplikował obronę przed atakami. Ważnym punktem zwrotnym była operacja „Payback” przeprowadzona w 2010 roku przez grupę hakerów znanych jako Anonymous. Uderzyli oni w kilka dużych instytucji finansowych i firm rozrywkowych, pokazując jak potężne mogą być ataki DDoS i do jak ogromnych strat mogą prowadzić.

W dzisiejszych czasach ataki DDoS wykorzystują zaawansowane techniki, takie jak amplifikacja DNS i NTP, aby generować jeszcze większy ruch. Współczesne ataki mogą trwać tygodniami i bardzo często są kierowane przeciwko największym przedsiębiorstwom i infrastrukturze krytycznej.

Jak działają ataki DDoS?

Ataki DDoS są wyjątkowo szkodliwe z powodu ich dużej efektywności w zakłócaniu funkcjonowania serwisów internetowych i infrastruktury sieciowej. Zrozumienie jak są przeprowadzane, jest kluczowe dla wdrażania skutecznych strategii obronnych. W tym przybliżymy jak działają ataki DDoS.

Opis techniczny: jak prowadzone są ataki DDoS?

Każdy atak DDoS rozpoczyna się od zbudowania lub wynajęcia tzw. botnetu, który jest siecią zainfekowanych urządzeń, zwanych botami. Atakujący mogą zdobyć kontrolę nad urządzeniami poprzez różne metody: phishing, wykorzystywanie luk w oprogramowaniu, czy złośliwe oprogramowanie. Następnie zainfekowane urządzenia, często bez wiedzy ich właścicieli, stają się częścią botnetu.

Po skonfigurowaniu botnetu atakujący inicjuje atak, wydając polecenie swoim botom, aby te wysłały duże ilości ruchu sieciowego lub żądań danych do określonego celu. Ruch ten może przyjąć formę legalnych żądań do serwera, jak w przypadku ataków na warstwę aplikacji, lub być złożony z fałszywych pakietów i zapytań w celu przeciążenia infrastruktury sieciowej.

Typową taktyką jest asymetria pomiędzy niewielką ilością danych, które musi wysłać atakujący, a dużą ilością danych, które musi przetworzyć cel. Przykładowo: atakujący może wysłać zapytanie, które wymaga od serwera wykonania złożonej operacji lub wygenerowania dużych ilości danych, co szybko wyczerpuje zasoby atakowanego systemu.

Cyberprzestępcy prowadzący atak DDoS
Fot. Cyberprzestępcy prowadzący atak DDoS

Różne typy ataków DDoS: objaśnienie najczęściej stosowanych metod

Ataki DDoS można podzielić na kilka typów, zależnie od wykorzystywanej techniki i obranej jako cel warstwy modelu OSI (Open Systems Interconnection). Oto kilka z najczęściej stosowanych metod:

 1. Ataki objętościowe: najprostsza forma ataku DDoS, polegająca na zasypywaniu celu ogromną ilością ruchu sieciowego. Celem jest zapchanie pasma internetowego ofiary, co uniemożliwia prawidłową obsługę ruchu. Przykładem może być atak UDP flood.
 2. Ataki na protokoły: skupiają się na wykorzystaniu słabości w protokołach warstwy sieciowej i transportowej, takich jak IP, TCP i UDP. Przykładem takiego ataku jest SYN flood, w którym atakujący wysyła serię żądań nawiązania połączenia TCP do celu, nigdy nie kończąc procesu nawiązywania połączenia.
 3. Ataki na warstwę aplikacji: są bardziej wyrafinowane, celują w konkretne aplikacje lub serwisy celu. Te ataki są trudniejsze do wykrycia i obrony, ponieważ generują ruch, który może wyglądać na normalne żądania użytkownika. Typowym przykładem jest atak HTTP flood.
 4. Ataki asymetryczne: wykorzystują odpowiedzi serwera, które są znacząco większe niż skierowane zapytanie, zwiększając ilość ruchu, który musi przetworzyć cel. Typowym przykładem jest atak DNS amplification, gdzie zapytanie o kilkubajtowy rekord DNS może generować odpowiedź o wielkości kilku megabajtów.

Zrozumienie metod prowadzenia ataków DDoS pozwala lepiej przygotować się na obronę i zaplanować odpowiednie środki zaradcze. Może się na to składać zarówno oprogramowanie do wykrywania i łagodzenia skutków ataków DDoS, jak i rozproszenie zasobów czy zwiększenie przepustowości sieci.

Motywacje stojące za atakami DDoS

Zrozumienie motywacji stojących za atakami DDoS jest kluczowe dla opracowania skutecznych strategii obronnych, jak również dla prawidłowego oszacowania ryzyka naruszenia bezpieczeństwa naszej sieci. Ataki DDoS prowadzone są z różnorodnych przyczyn, od finansowych po ideologiczne.

Dlaczego przeprowadzane są ataki DDoS?

 1. Wymuszenie okupu: jednym z najczęstszych powodów przeprowadzania ataków DDoS jest wymuszenie okupu. Atakujący paraliżują działanie serwisów internetowych lub infrastruktury sieciowej, a następnie żądają zapłaty za zaprzestanie ataku. Szczególnie narażone na tego typu ataki są firmy uzależnione od ciągłej dostępności swoich usług online.
 2. Motywacje polityczne i aktywizm (hacktywizm): ataki DDoS są często stosowane jako forma protestu cyfrowego. Grupy aktywistów mogą używać ataków DDoS do wyrażenia sprzeciwu wobec polityki rządów, organizacji międzynarodowych czy konkretnych firm. Przykładem mogą być ataki przeprowadzone przez grupę Anonymous, które często miały na celu zwrócenie uwagi na kwestie społeczne lub polityczne.
 3. Konkurencja biznesowa: niektóre ataki DDoS mogą być sponsorowane przez konkurencyjne firmy, które dążą do zakłócenia operacji konkurenta. Chociaż takie działania są nielegalne, zdarzają się przypadki użycia ataków DDoS jako narzędzia w wojnach biznesowych.
 4. Demonstracja siły: niektórzy cyberprzestępcy wykorzystują ataki DDoS do demonstrowania swojej siły w Internecie, co może służyć jako forma reklamy usług w świecie przestępczym. Przestępcy oferują swoje usługi jako ’DDoS-for-hire’, umożliwiając innym wynajęcie ich zdolności do przeprowadzania ataków.
 5. Odwrócenie uwagi: ataki DDoS mogą być również używane jako zasłona dymna, mająca na celu odwrócenie uwagi od innych działań przestępczych, takich jak kradzież danych z serwerów celu.

Przykłady znanych ataków i ich motywacje

 • Atak na platformę PayPal w 2010 roku: przeprowadzony przez grupę Anonymous jako część operacji „Payback”. Atak ten był formą protestu przeciwko decyzji PayPal o zablokowaniu płatności na rzecz WikiLeaks. Celem ataku było przyciągnięcie uwagi mediów na kwestie wolności słowa.
 • Ataki na estońskie instytucje w 2007 roku: uważa się, że miały one motywację polityczną. Estonia doświadczyła masowych ataków DDoS po przeprowadzeniu kontrowersyjnego przemieszczenia pomnika Brązowego Żołnierza, pomnika żołnierza sowieckiego. Ataki sparaliżowały banki, rząd oraz media. Po dziś dzień przypadek ten jest intensywnie badany przez wiele krajów i planistów wojskowych.
 • Atak na firmę Dyn w 2016 roku: był to rozległy atak DDoS, który zakłócił działanie wielu dużych witryn internetowych, takich jak Twitter, Netflix i Amazon. Atak został przeprowadzony przez grupę New World Hackers i uważa się, że był demonstracją siły przez sprzedawców usług ’DDoS-for-hire’. Do ataku wykorzystano ponad 100 tysięcy botów. Uważa się, że był to jeden z największych ataków DDoS w historii.
Atak DDoS na Dyn
Fot. Skutki ataku DDoS na Dyn / Źródło: Wikipedia

Wpływ ataków DDoS

Ataki DDoS mogą mieć poważne i często długotrwałe konsekwencje zarówno dla firm, jak i indywidualnych użytkowników Internetu. W tym punkcie przyjrzymy się temu, jak ataki DDoS wpływają na firmy i internautów.

 1. Zakłócenia w dostępie do usług: najbardziej bezpośrednim i oczywistym skutkiem ataku DDoS jest utrata dostępności do stron internetowych i usług online. Dla firm, które polegają na e-commerce, będzie to oznaczać natychmiastowe straty finansowe.
 2. Zmniejszenie zaufania i reputacji: długotrwałe lub powtarzające się ataki mogą prowadzić do utraty zaufania klientów i powodować szkody dla reputacji firmy. Klienci, którzy doświadczają problemów z dostępem do usług lub obawiają się o bezpieczeństwo swoich danych, mogą zdecydować się na rezygnację z usług firmy dotkniętej atakiem.
 3. Wzrost kosztów operacyjnych: firmy muszą inwestować w zaawansowane systemy ochrony przed DDoS, co może znacząco zwiększać koszty operacyjne. Po ataku firmy mogą ponosić dodatkowe koszty w celu analizy incydentu, przywrócenia usług oraz komunikacji z klientami.
 4. Przestoje w produkcji: w przypadku firm produkcyjnych i operacyjnych, polegających na systemach i infrastrukturze sieciowej, ataki DDoS mogą prowadzić do przestojów w produkcji. Generuje to dodatkowe koszty związane z opóźnieniami w dostawach i potencjalnymi karami kontraktowymi.
 5. Zagrożenie dla bezpieczeństwa danych: chociaż ataki DDoS same w sobie zazwyczaj nie prowadzą do naruszenia bezpieczeństwa danych, mogą być używane jako zasłona dymna do maskowania bardziej złośliwych działań, takich jak kradzież danych.

Analiza krótkotrwałych i długoterminowych skutków ataków DDoS dla operacji biznesowych.

Krótkoterminowe skutki:

 • Natychmiastowa utrata dostępu do kluczowych aplikacji i serwisów.
 • Zakłócenia w komunikacji z klientami i partnerami biznesowymi.
 • Potrzeba szybkiego reagowania kryzysowego, co może odciągnąć zasoby od innych ważnych projektów i operacji.

Długoterminowe skutki:

 • Trwała utrata klientów, którzy przechodzą do konkurencji w poszukiwaniu bardziej niezawodnych opcji.
 • Wzrost kosztów związanych z inwestycjami w lepsze zabezpieczenia i infrastrukturę IT.
 • Potencjalne skutki prawne, w tym kary za niewywiązanie się z umów SLA (Service Level Agreement) i naruszenia regulacji dotyczących ochrony danych.
 • Obniżenie wartości akcji firmy i potencjalne trudności w pozyskiwaniu inwestorów.

Ochrona przed atakami DDoS

Ochrona przed atakami DDoS wymaga kompleksowego podejścia obejmującego technologię i dobre praktyki operacyjne. Poniżej omawiamy kluczowe metody obrony oraz znaczenie zabezpieczeń w zapobieganiu atakom DDoS.

Jakie są dostępne metody obrony przed atakami DDoS?

 1. Geograficzne rozproszenie zasobów: Jednym ze sposobów ograniczenia ryzyka ataku DDoS jest rozmieszczenie danych i aplikacji na wielu serwerach w różnych lokalizacjach geograficznych. Takie rozproszenie może pomóc w absorbacji nadmiernego ruchu sieciowego generowanego podczas ataku.
 2. Równoważenie obciążenia: systemy balansujące obciążenie mogą rozprowadzać ruch sieciowy równomiernie między wieloma serwerami, zapobiegając przeciążeniu pojedynczego punktu dostępu. Zmniejsza to ryzyko, że atak na jedną domenę lub serwer wpłynie na całą infrastrukturę.
 3. Ochrona na poziomie sieci: dostawcy usług internetowych mogą chronić klientów przed atakami DDoS wycinając ruch skierowany w konkretny adres IP . Mogą również wykorzystywać rozwiązania pomagające w filtrowaniu niepożądanego ruchu jeszcze przed dotarciem do sieci firmy.
 4. Hybrydowe rozwiązania obronne: wykorzystanie lokalnych i chmurowych zabezpieczeń może zwiększyć elastyczność w obronie przed atakami DDoS. Chmura może oferować dodatkowe zasoby, zdolności przetwarzania i rozpraszania ataków DDoS.
 5. Web Application Firewall (WAF): firewalle aplikacji internetowych mogą chronić serwery przed atakami na warstwę aplikacji, identyfikując i blokując złośliwe zapytania. WAF-y są skuteczne przeciwko wielu atakom DDoS, szczególnie tym, które celują w konkretne słabości aplikacji.
 6. Planowanie i symulacje: regularne przeprowadzanie symulacji ataków DDoS może pomóc w ocenie odporności na takie zdarzenia i w identyfikacji obszarów wymagających wzmocnienia.
Zarządzenie botnetem z piwnicy
Fot. Zarządzenie botnetem z piwnicy

Naturalne zjawiska przypominające ataki DDoS

Zrozumienie ataków DDoS nie będzie kompletne bez wspomnienia sytuacji, które w sposób naturalny przypominają ich skutki, choć nie są spowodowane złośliwymi działaniami. Jednym z takich przypadków jest zwiększona ilość wejść na stronę internetową, co często ma miejsce podczas dużych promocji online lub wydarzeń, przyciągających masową uwagę.

Zjawisko wzmożonego ruchu na stronach internetowych

 1. Promocje i wyprzedaże: sklepy internetowe, szczególnie te oferujące atrakcyjne zniżki podczas wydarzeń takich jak Black Friday czy Cyber Monday, często doświadczają ogromnego wzrostu ruchu. Wielu użytkowników jednocześnie próbuje uzyskać dostęp do tych samych ofert, co może prowadzić do przeciążenia serwerów.
 2. Premiery produktów: wprowadzenie na rynek nowego, długo oczekiwanego produktu, takiego jak najnowszy model smartfona czy popularnej gry wideo, również może generować skokowy wzrost zainteresowania. Strony produktów i sklepy online mogą zostać zasypane zapytaniami, co czasem skutkuje spowolnieniem lub awariami.
 3. Wydarzenia medialne: transmisje na żywo z ważnych wydarzeń, takich jak ceremonie wręczenia nagród lub wydarzenia sportowe, mogą przyciągnąć masową liczbę widzów, co jest wymagające dla infrastruktury hostingowej.

Zarządzanie wzmożonym ruchem internetowym

Podobnie jak w przypadku obrony przed atakami DDoS, zarządzanie naturalnymi wzrostami ruchu wymaga przygotowania i zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych:

 1. Skalowalna infrastruktura: użycie elastycznych rozwiązań chmurowych, które pozwalają na szybkie skalowanie zasobów w odpowiedzi na wzrost zapotrzebowania, jest kluczowe dla utrzymania dostępności serwisu.
 2. Optymalizacja zasobów: poprawa wydajności serwera poprzez optymalizację bazy danych, zastosowanie efektywnego cache’owania stron oraz minimalizowanie skomplikowanych zapytań może znacząco poprawić szybkość ładowania się stron w trakcie wzmożonego ruchu.
 3. Równoważenie obciążenia: użycie zaawansowanych systemów równoważenia obciążenia, które równomiernie rozdzielają ruch pomiędzy serwerami, zapobiega przeciążeniu jednego punktu i zapewnia lepszą obsługę użytkowników.

Podsumowanie

Ataki DDoS stanowią jedno z największych zagrożeń w Internecie, wpływając na działalność firm, rządów i internautów na całym świecie. W artykule przedstawiliśmy kompleksowy obraz ataków DDoS, począwszy od ich definicji, przez metody przeprowadzania, motywacje sprawców, wpływ na działalność biznesową i metody obrony.

Różnorodność motywacji sprawców, od finansowych po ideologiczne, sprawia, że każdy atak jest unikalny i wymaga indywidualnego podejścia w zakresie wykrywania i obrony.

Obrona przed atakami DDoS wymaga zarówno zaawansowanych technologicznie rozwiązań, jak i dobrych praktyk operacyjnych. Skalowalna infrastruktura, zaawansowane systemy monitorowania i regularne testy stanowią podstawę skutecznej ochrony.

Wraz ze wzrostem wykorzystania sztucznej inteligencji i coraz większej liczby urządzeń korzystających z Internetu, możemy się spodziewać, że ataki DDoS będą wciąż ewoluować. W odpowiedzi na te wyzwania obrona przed atakami również musi się rozwijać.

Przygotowanie do odparcia ataków DDoS wymaga ciągłej uwagi i inwestycji w nowoczesne technologie oraz strategie obronne. Jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa w dynamicznie zmieniającym się cyfrowym świecie.

Źródła i odnośniki

W artykule wykorzystano informacje z następujących źródeł:

 1. DDoS na Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/DDoS
 2. Pierwszy atak DDoS miał miejsce 20 lat temu. Oto, czego nauczyliśmy się od tego czasu: https://www.technologyreview.com/2019/04/18/103186/the-first-ddos-attack-was-20-years-ago-this-is-what-weve-learned-since/
 3. Operacja Payback na Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Operacja_Payback
 4. Cyberataki na Estonię w 2007 r. na Wikipedii: https://en.wikipedia.org/wiki/2007_cyberattacks_on_Estonia
 5. Cyberatak na Dyn na Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyberatak_na_Dyn
 6. Czym jest DDoS-for-Hire?: https://www.atera.com/glossary/ddos-for-hire/