Zawiadomienie o przekształceniu przedsiębiorcy

3 stycznia 2019

Stosownie do art. 60a ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne zawiadamiamy Państwa, iż z dniem 31 grudnia 2018 roku nastąpiło przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "GECKONET" Barbara Janikowska, w spółkę GECKONET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowem (86-170 Nowe), wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000760459, kapitał zakładowy: 100 000,00 zł, REGON: 382163341, NIP: 5592050364.

Jednocześnie informujemy, iż nie uległy zmianie dane kontaktowe do operatora:
Adres: ul. Wojska Polskiego 3, 86-170 Nowe
Adres poczty elektronicznej: info@geckonet.pl
Numer telefonu: 525-777-777

Zgodnie z art. 60a ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne, zmiana nazwy operatora jak i jego danych teleadresowych nie stanowi zmiany warunków umowy, w związku z czym nie przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy bez obowiązku zwrotu przyznanych na czas obowiązywania umowy ulg.